קטלוג חלקי 2018

הקלק על התמונה

טבלת קידוחים

הקלק על התמונה

קטלוג קינסרט

הקלק על התמונה

אינסרט לפלסטיק

הקלק על התמונה

פתרונות הברגה מעולם אחר

קודה 2000 - אהוד חסין
טל: 050-7888293 , פקס: 050-8972202 דוא"ל coda2000@zahav.net.il

סרטון הסבר
על סוגי המחדירים

הקלק על התמונה

סרטון הסבר
ההבדל בין מחדירים

הקלק על התמונה