קטלוג חלקי 2020

טופס טבלת קידוחים
לכל המידות

הקלק על התמונה

קטלוג קינסרט

אינסרט לפלסטיק

סרטון הסבר
על סוגי המחדירים

סרטון הסבר
ההבדל בין מחדירים

טופס השוואת קינסרטים
מידות MS - KN

טופס השוואת הליקויל
מידות אינטש - MS 

דפי מידע

טופס - זיהוי הברגה

טופס - מה זה הליקויל?

סרטי מידע

סרטון הדגמה
להלקויל SR