חולץ הליקויל  
SR / ST
שובר לשונית
אוטומטי -
SR/ST
מדיד מדוייק 
להליקויל -
SR/ST
 

פתרונות הברגה מעולם אחר

קודה 2000 - אהוד חסין
טל: 050-7888293 , פקס: 050-8972202 דוא"ל coda2000@zahav.net.il